Självständigt arbete i molekylärbiologi, 15 hp

Om kursen

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Huvuddelen av kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Dessutom ingår en seminarieserie om vetenskaplighet. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i molekylärbiologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen