Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biologi, självständigt arbete

  • 15 hp

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Huvuddelen av kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i biologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.