Go to this page on our english site

Biologi, självständigt arbete

  • 15 hp

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Huvuddelen av kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i biologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen