Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i molekylärbiologi

Självständigt arbete är en del av alla kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet och ger dig färdighet i att formulera och besvara vetenskapliga frågeställningar, förståelse för hur vetenskapligt skrivande går till och en inblick i aktuell forskning.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2023 på BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder hösten 2023

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa informationen för antagna studenter på vår webb.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 7e augusti och stänger söndagen ca en vecka innan kursstart (alla kurser tillfälligt stängt för registrering 18e augusti, kurser med start period B-D öppnar igen några dagar senare).
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition senast sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information i länken till antagna ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Större delen av kursen ägnar du dig åt att skriva en egen vetenskaplig uppsats där du får möjlighet att fördjupa dig i en vetenskaplig fråga som utformas i samarbete med en handledare. I  kursen ingår även momentet Vetenskaplighet 1.5 hp, vilket har ett separat upplägg.

 • Kursupplägg

  Kursen ges vi tre tillfällen under året, en gång under hösten (period CD) och två gånger under våren (perioder AB och CD).

  Delkurser

  • Självständigt arbete 13.5 hp
  • Vetenskaplighet 1.5 hp

  Information om till delkursen Vetenskaplighet 1.5 hp hittar du här. Där hittar du även en länk för anmälan till delkursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av ett antal föreläsningar och gruppseminarier, men den största tiden ägnar du åt att skriva på din egen uppsats under handledning. Deltagande i föreläsningar och gruppseminarier är obligatoriskt. Studenten har rätt till minst 10 timmars handledning, varav minst 4 timmar ska vara individuell handledning. Du bör redan i god tid innan kursen startar funderar på vad du vill skriva om och söka efter möjlig handledare (se ’Mer information’).

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av den egna uppsatsen.

  Examinator

  Ann-Beth Jonsson
  E-post: ann-beth.jonsson@su.se
  Tel: +46 8 16 4152

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kursbok.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Den vetenskapliga uppsatsen

  Du ska genomföra en självständig analys av vetenskaplig litteratur där du formulerar en egen vetenskaplig frågeställning och söker svar i relevant vetenskaplig litteratur. När du skriver din uppsats (eller sk reviewartikel) sammanställer, analyserar och diskuterar du litteraturen för att besvara din egen formulerade frågeställning. Till din hjälp har du en handledare som är en aktiv forskare i biologi vid Stockholms universitet.

  Förberedelser innan kursen börjar

  För att komma igång direkt när kursen börjar är det bra om du har funderat igenom vad du skulle vilja skriva om.  Vi rekommenderar dig även att redan innan kursen börjar själv söka efter forskare som skulle kunna handleda ditt projekt. Se information om de olika forskarna på respektive institutionshemsida (Institutionen för molekylär biovetenskap; Institutionen för ekologi, miljö och botanik och  Zoologiska Institutionen). Tag kontakt med forskare innan kursen börjar och diskutera möjligheten att handleda ditt projekt. Hör av dig till kursansvarig Cilla Kullberg när du har hittat en möjlig handledare så att handledaren kan informeras om kursupplägget och vad som förväntas av handledaren.
  Du kan också kontakta ämnesexaminatorn för att få hjälp med att hitta handledare: Ann-Beth Jonsson (ann-beth.jonsson@su.se).

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör kandidatnivå
  Studievägledare kandidatnivå