Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Zoologisk systematik

Kursen ger fördjupade kunskaper om djurens systematik och morfologi.

Såväl recenta som fossila grupper behandlas. Kursen ger också insikt i fylogenetiska metoder och principer för zoosystematiskt arbete som artbeskrivning, nomenklaturregler och mikroskopisk teknik. Kursen innehåller även obligatoriska fältstudier under två veckor på västkusten.

 • Kursupplägg

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examinator

  Ulf Jondelius

  E-mail: ulf.jondelius@nrm.se

  Tel: +46 70 7838711

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Brusca, R.C. Invertebrates. 3:d ed. Sinauer Associates 2016. ISBN 9781605353753.

 • Mer information

  Fältkurs på Tjärnö Marina Laboratorium

  Fältdelen av kursen samläses med kursen Djurens Diversitet. På den kursens sida hittar du viktig information om fältvistelsen (på engelska), t.ex. vad du bör ta med dig, kostnad för mat och förslag på hur du tar dig till Tjärnö, bland annat.

  Läs mer om fältvistelsen på Djurens Diversitets kurssida.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå