Zoologisk systematik, 15 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om djurens systematik och morfologi. Såväl recenta som fossila grupper behandlas. Kursen ger också insikt i fylogenetiska metoder och principer för zoosystematiskt arbete som artbeskrivning, nomenklaturregler och mikroskopisk teknik. Kursen innehåller även obligatoriska fältstudier under två veckor på västkusten. Kursen ger en grund för forskarutbildning. Kursen ges november - januari.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen