Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylär ekologi

  • 15 hp

Många intressanta ekologiska frågeställningar kan idag endast besvaras med hjälp av molekylära metoder. Kursen i molekylär ekologi går igenom flera av dessa. Olika genetiska markörer används t ex för att skapa fylogenier eller för att analysera bevarandebiologiska problem som inavel. Kursen behandlar också hur stabila isotoper kan användas för analys av djurs diet och metabolism. I

flera beteendeekologiska frågeställningar så kan analys av hormoner vara mycket givande. Kursen ges mars-juni och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.