Strålningsbiologi, 15 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på hur människan påverkas av joniserande strålning och annan strålning i vår miljö, exempelvis från mobiltelefoni. På cellulär nivå beskrivs reparationsmekanismer samt hur felreparation kan kopplas till uppkomst av cancer och andra åldersrelaterade sjukdomar. Dosbegrepp, mätmetoder och riskbedömning samt medicinsk användning av strålning behandlas. Kursen innehåller ett större laborativt arbete. Kursen ges mars - juni och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen