Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv

  • 15 hp

Kursen ger en fördjupad kunskap om landväxternas diversitet, strukturer och evolution ur ett komparativt, fylogenetiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid att studera och kunna beskriva levande material. Kursen baseras på trädtänkande, moderna klassifikationer och de senaste forskningsrönen. I kursen ingår även ca. en veckas exkursion, ett eget forskningsprojekt, samt studiebesök. Kursen ges mars - juni och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.