Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv

Kursen ger en fördjupad kunskap om landväxternas diversitet, strukturer och evolution ur ett komparativt, fylogenetiskt perspektiv.

Stor vikt läggs vid att studera och kunna beskriva levande material. Kursen baseras på trädtänkande, moderna klassifikationer och de senaste forskningsrönen. I kursen ingår även ca. en veckas exkursion, ett eget forskningsprojekt, samt studiebesök. Kursen ges i regel på engelska.

Läs mer om kursen på dess engelska kurssida.