Go to this page on our english site

Muntlig presentationsteknik för naturvetare

  • 7,5 hp

Detta är en kurs i muntlig presentationsteknik för naturvetare. Du får träna dig i att muntligt presentera naturvetenskaplig information för olika målgrupper, och på att ge och ta konstruktiv kritik.

Kursen kommer att ges på kvartsfart på kvällstid med undervisning en kväll i veckan under höstterminen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen