Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Insekter: inventering och bestämning

  • 5 hp

Under denna kurs beskrivs insekternas mångfald, släktskap och evolution samt morfologi och särskilda terminologi. De studerande ges tillfälle till tillämpning av molekylära metoder inom entomologin, konstruktion av bestämningsnycklar samt inventering, insamling, preparation och identifiering av insekter. Kursen är i sin helhet förlagd till Station Linné på Öland.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.