Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Insekter: inventering och bestämning

Under denna kurs beskrivs insekternas mångfald, släktskap och evolution samt morfologi och särskilda terminologi.

De studerande ges tillfälle till tillämpning av molekylära metoder inom entomologin, konstruktion av bestämningsnycklar samt inventering, insamling, preparation och identifiering av insekter. Kursen är i sin helhet förlagd till Station Linné på Öland.

Läs mer om kursen på dess engelska kurssida.