Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Insekter: inventering och bestämning

Under denna intensiva entomologikurs avhandlas metoder och processer vad gäller insekternas mångfald, morfologi och beteende.

På kursen träffar du några av landets kunnigaste entomologer, får en fördjupad inblick i de megadiversa insektsordningarna Hymenoptera, Diptera och Coleoptera och får lära dig mer om användning och konstruktion av bestämningsnycklar samt inventering, insamling och preparation. Kursen är i sin helhet förlagd till Station Linné på Öland.

Läs mer om kursen på dess engelska kurssida.