Insekter: inventering och bestämning, 5 hp

Om kursen

Under denna kurs beskrivs insekternas mångfald, släktskap och evolution samt morfologi och särskilda terminologi. De studerande ges tillfälle till tillämpning av molekylära metoder inom entomologin, konstruktion av bestämningsnycklar samt inventering, insamling, preparation och identifiering av insekter. Kursen är i sin helhet förlagd till Station Linné på Öland.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen