Go to this page on our english site

Växter i miljöns tjänst

  • 15 hp

Kursen handlar om att använda växter till att åtgärda förorenad mark, vatten

och luft, sk phytoremediation, kartlägga förorenade områden, som

biomarkörer och i toxicitetstester. Kursen syftar till att ge den

grundkunskap som behövs för förståelsen av varför vissa växter fungerar eller ej i dessa sammanhang. Kursen går även igenom och praktiskt tillämpar tekniker inom området. Man får även utvärdera tekniker i olika fallstudier. I och med det ökande intresset för phytoremediation ser vi en ny marknad för biologer.

Kursen ges mars - juni och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen