Växter i miljöns tjänst, 15 hp

Om kursen

Kursen handlar om att använda växter till att åtgärda förorenad mark, vatten

och luft, sk phytoremediation, kartlägga förorenade områden, som

biomarkörer och i toxicitetstester. Kursen syftar till att ge den

grundkunskap som behövs för förståelsen av varför vissa växter fungerar eller ej i dessa sammanhang. Kursen går även igenom och praktiskt tillämpar tekniker inom området. Man får även utvärdera tekniker i olika fallstudier. I och med det ökande intresset för phytoremediation ser vi en ny marknad för biologer.

Kursen ges mars - juni och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen