Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Växter i miljöns tjänst

Kursen handlar om att använda växter till att åtgärda förorenad mark, vatten och luft, s.k. phytoremediation, och för att kartlägga förorenade områden, som biomarkörer och i toxicitetstester.

Kursen syftar till att ge den grundkunskap som behövs för förståelsen av varför vissa växter fungerar eller ej i dessa sammanhang. Kursen går även igenom och praktiskt tillämpar tekniker inom området. Man får även utvärdera tekniker i olika fallstudier. I och med det ökande intresset för phytoremediation ser vi en ny marknad för biologer. Kursen ges i regel på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.