Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Djurs kognition

Kursen behandlar djurs kognitiva kapacitet ur ett interdisciplinärt etologiskt, ekologiskt och evolutionärt perspektiv.

Vi tar bland annat upp ämnen som djurs kommunikation och språk, inlärning, social inlärning, minne, kategorisering och konceptualisering, spatial uppfattningsförmåga och neurofysiologi. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.