Go to this page on our english site

Djurs kognition

  • 7,5 hp

Kursen behandlar djurs kognitiva kapacitet ur ett interdisciplinärt etologiskt, ekologiskt och evolutionärt perspektiv. Vi tar bland annat upp ämnen som djurs kommunikation och språk, inlärning, social inlärning, minne, kategorisering och konceptualisering, spatial uppfattningsförmåga och neurofysiologi. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursen ges november-december och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen