Djurs kognition, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar djurs kognitiva kapacitet ur ett interdisciplinärt etologiskt, ekologiskt och evolutionärt perspektiv. Vi tar bland annat upp ämnen som djurs kommunikation och språk, inlärning, social inlärning, minne, kategorisering och konceptualisering, spatial uppfattningsförmåga och neurofysiologi. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursen ges november-december och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen