Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Interaktioner i ekologiska samhällen

Kursen ger kunskaper om interaktioner i ekologiska samhällen. Den täcker flera olika typer av interaktioner, inklusive växter-djur, växt-svamp/mikrob och predator-bytesdjur.

Studenterna tränas i att formulera och studera ekologiska och evolutionära problemställningar kopplade till interaktioner. Kursen inkluderar även ett projektarbete där en frågeställning inom fältet studeras mer ingående. Kursen ges på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.