Interaktioner i ekologiska samhällen, 15 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper interaktioner i ekologiska samhällen. Den täcker flera olika typer av interaktioner, inklusive växter-djur, växt-svamp/mikrob och predator-bytesdjur. Studenterna tränas i att formulera och studera ekologiska och evolutionära probelmställningar kopplade till interaktioner. Kursen inkluderar även ett projektarbete där en frågeställning inom fältet studeras mer ingående. Kursen ges mars - juni.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen