Go to this page on our english site

Biologisk statistik II

  • 7,5 hp

Kursen behandlar biologisk statistik och försöksplanering. Om du vill göra exjobb, doktorera eller arbeta med undersökningar är det nödvändigt att du kan lägga upp studier, analysera data och presentera dina resultat. Den här statistikkursen ger dig den förmågan. Vi bygger först ihop en stabil bas av dina tidigare kunskaper, för att sedan gå över på mer avancerade metoder. Fokus ligger på att välja rätt analysmetod och att analysera data med hjälp av statistikprogram. Kursen ges oktober - november och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen