Paleoekologi, genetik och människans förhistoria, 15 hp

Om kursen

Kursen beskriver hur ancient DNA och relaterade discipliner lett till nya upptäckter om människors och vilda organismers förhistoria. Detta inkluderar förändringar i klimat, den istida megafaunan, och hur människor utvecklades, koloniserade delar av världen samt Neandertalares och moderna människors senare historia. Många föreläsningar ges av forskare som varit involverade i dessa studier. Kursen ges september - november.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen