Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Paleoekologi, genetik och människans förhistoria

Kursen beskriver hur ancient DNA och relaterade discipliner lett till nya upptäckter om människors och vilda organismers förhistoria.

Detta inkluderar förändringar i klimat, den istida megafaunan, och hur människor utvecklades, koloniserade delar av världen samt Neandertalares och moderna människors senare historia. Många föreläsningar ges av forskare som varit involverade i dessa studier.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.