Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Paleoekologi, genetik och människans förhistoria

  • 15 hp

Kursen beskriver hur ancient DNA och relaterade discipliner lett till nya upptäckter om människors och vilda organismers förhistoria.

Detta inkluderar förändringar i klimat, den istida megafaunan, och hur människor utvecklades, koloniserade delar av världen samt Neandertalares och moderna människors senare historia. Många föreläsningar ges av forskare som varit involverade i dessa studier.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.