Ekologiska och evolutionära effekter av klimatvariation, 15 hp

Om kursen

Kursens fokus kommer att vara på ekologiska och evolutionära konsekvenser av givna klimatförändringar. Ett moment om 10 poäng består av föreläsningar, läsning av litteratur och diskussion och integrerar ekologi, fysiologi, beteende och evolution över olika biologiska skalor och i terrestra och akvatiska ekosystem. Under ett andra moment om 5 poäng kommer du att kunna använda din kunskap för att utveckla dina egna forksningsidéer genom ett litteraturproket.

Det är en interaktiv kurs, som kräver att du förbereder dig och diskuterar varje tema, genom både skriftliga och muntliga uppgifter, såväl individuellt som i grupp. Kursperiod januari – mars

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen