Urbana social-ekologiska system, 15 hp

Om kursen

Kunskap om sambanden mellan urbanisering och globala utmaningar som klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, resursbrist, hälsa och fattigdom är central för en hållbar utveckling. Inom denna tvärvetenskapliga kurs analyseras urbana möjligheter och utmaningar utifrån ett systemperspektiv där ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter beaktas. Stor vikt läggs vid kopplingen mellan forskning och praktik.

Kursen ges mars - juni.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen