Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Urbana social-ekologiska system

  • 15 hp

Kunskap om sambanden mellan urbanisering och globala utmaningar som klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, resursbrist, hälsa och fattigdom är central för en hållbar utveckling. Inom denna tvärvetenskapliga kurs analyseras urbana möjligheter och utmaningar utifrån ett systemperspektiv där ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter beaktas. Stor vikt läggs vid kopplingen mellan forskning och praktik.

Kursen ges mars - juni.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.