Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom

Kursen behandlar mikrobiell mångfald och mikrobers roll i den akvatiska miljön – de miljöer som inkluderas under kursen är akvatiska, bentiska (sediment) och mikrobiom. De mikrobiella populationer som avhandlas under kursen är representanter från de tre domänerna Archaea, Bacteria, Eukarya.

Plankton
Light micrograph of plankton by course coordinator, Rachel A Foster

Under kursen kommer deltagarna att studera de mikrobiella populationernas diversa natur och få en förståelseför morfologisk, genetisk samt metabolisk mångfald hos dessa. De metoder som används under kursen för att studera den mikrobiella ekologin är både klassiska samt moderna molekylärbaserade metoder. Dessa metoder presenteras under kursen i form av i laborativa övningar samt exempelstudier. Under kursens praktiska del så betonas även metoders begränsningar, förutsättningar och nödvändiga kontroller.

Läs mer på kursens engelska sida