Go to this page on our english site

Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom

  • 15 hp

Kursen behandlar mikrobiell mångfald och mikrobers roll i den akvatiska miljön – de miljöer som inkluderas under kursen är akvatiska, bentiska (sediment) och mikrobiom. De mikrobiella populationer som avhandlas under kursen är representanter från de tre domänerna Archaea, Bacteria, Eukarya.

Plancton

Under kursen kommer deltagarna att studera de mikrobiella populationernas diversa natur och få en förståelseför morfologisk, genetisk samt metabolisk mångfald hos dessa. De metoder som används under kursen för att studera den mikrobiella ekologin är både klassiska samt moderna molekylärbaserade metoder. Dessa metoder presenteras under kursen i form av i laborativa övningar samt exempelstudier. Under kursens praktiska del så betonas även metoders begränsningar, förutsättningar och nödvändiga kontroller.

Läs mer på kursens engelska sida

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen