Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad forskningspraktik i biologi I

Med avancerad forskningspraktik i biologi kan du utveckla din förmåga att arbeta självständigt och kritiskt på en vetenskaplig frågeställning. Genom att delta i det dagliga arbetet får du en fördjupad förståelse för verksamheten vid en biologisk institution.

I avancerad forskningspraktik i biologi styr du själv till stor del vad du lär dig, genom att välja handledare och uppgift utifrån ditt egna intresse. Målet är att du ska kunna planera ditt arbete systematiskt utifrån arbetsplanen (se Kursupplägg), självständigt genomföra uppgifterna, och identifiera lösningar till de situationer du möter under praktiken. Du ska även kunna dokumentera ditt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Viktiga förmågor såväl för dina fortsatta studier som framtida arbete.

Till dig som är antagen sommarterminen 2021

För att du ska få en bra start på studierna har vi samlat det viktiga du behöver känna till här. Läs igenom noga och om hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. I god tid innan registrering måste du kontrollera om du är behörig med villkor (se mer information nedan). Om du har villkor kan du inte registrera dig. Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen.


Undervisning under sommarterminen med anledning av Corona

Uppdaterad generell information om vad som gäller vid Institutionen för biologisk grundutbildning under sommarterminen hittar du på länken nedan. Kursspecifik information hittar du i schemat på denna sida senast en månad innan kursstart.

Läs mer om undervisningen på BIG med anledning av Corona


Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till studentexpeditionen med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Antagningsprocessen på praktikkurser

Sökande till våra praktikkurser blir reservplacerade tills arbetsplats och plan godkänts. Om du har blivit antagen eller fått en reservplats ska du kontakta examinatorn för kursen (se "Kursupplägg" på denna sida), och du får då en mall för att skriva arbetsplan. När du skrivit arbetsplanen och den godkänts av examinatorn så registrerar vi dig på kursen (ingen webbregistrering). Glöm inte att kontrollera att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan).

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Avancerad forskningspraktik i biologi I genomförs vid en biologisk institution. Det är ditt ansvar att hitta praktikplats och handledare, BIG har ingen förmedling av praktikplatser. För att få ut mest av kursen, är det viktigt att du tänker noga på vad dina personliga mål är med kursen, och vilken forskargrupp som kan hjälpa dig att uppnå dem.

  Innan du börjar forskningspraktiken ska du skriva en arbetsplan, som godkäns av examinatorn. Arbetsplanen är en överenskommelse mellan dig, din handledare och examinatorn, för att försäkra att ditt arbete under praktiken är relevant för kursen. När du skriver arbetsplanen bekantar du dig med arbetsplatsen, handledaren och vad som kommer att förväntas av ditt arbete. Det är därför viktigt att du tar fram planen i samråd med din handledare, medan du skriver planen självständigt.

  Du får en mall för arbetsplanen efter att du fått en plats på kursen och kontaktat examinatorn, och du registreras på kursen när examinatorn godkänt arbetsplanen.

  Undervisning

  Undervisningen under forskningspraktiken sker genom handledning. Under kursen deltar du i det dagliga arbetet i forskargruppen, vilket exempelvis kan inkludera laborationer, fältarbete, dataanalyser, inläsning av litteratur, seminarier och gruppmöten. I kursen ingår också att dokumentera planering, genomförande och reflektioner av arbetet i en loggbok.

  Examination

  Du redovisar forskninspraktiken i form av en loggbok. Det innebär att du skall ägna en stund varje dag under praktikperioden åt att skriva ner vad du har gjort under dagen och reflektera över det. Forskningspraktiken examineras utifrån din loggbok och ett utlåtande från din handledare.

  Examinator

  Kenneth Ekvall
  E-post: kenneth.ekvall@su.se
  Telefon: 08-16 4071
  Möte bokas via e-post

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Avancerad forskningspraktik i biologi 7,5 hp ska motsvara 4,5 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken. Vilka veckor du ska praktisera och vilka arbetstider du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

  Innan du startar din praktik, och gärna innan du har hittat din praktikplats, ska du gå på ett introduktionsmöte. Dessa möten är inte schemalagda. När du blivit antagen kontaktar du examinatorn för att boka en tid.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Forskningspraktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Mer information

  Avancerad forskningspraktik i biologi kan genomföras i en forskargrupp vid Stockholms universitet, eller vid någon annan verksamhet som bedriver forskning inom biologi, exempelvis Karolinska institutet eller en forskningsavdelning vid Naturhistoriska Riksmuseet.

  För praktik som inte har forskning som huvudsaklig verksamhet (exempelvis Naturhistoriska Riksmuseets publika verksamhet) ska du gå en av våra praktikkurser.

  Praktik i biologi 7.5 hp (BL8006)

  Praktik i biologi 15 hp (BL8007)

  Forskningspraktik vid Stockholms universitet kan även göras på grundnivå och har då inget krav på kandidatexamen.

  Forskningspraktik i biologi I (BL5031)

  Om du är osäker på vilken kurs du bör gå så kontakta examinatorn (se Kursupplägg).

  Biologisk forskning vid Stockholms universitet

  Forskning inom biologi vid Stockholms universitet spänner över hela ämnet från ämnen som genomik, växthusgas-producerande baltiska musslor och kostnaden av avancerade hjärnor till naturresurshantering. Så det finns många spännande forskargrupper att välja mellan för din praktikplats.

  Du hittar information om de olika forskargrupperna och deras kontaktuppgifter på institutionernas webbplatser:

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå