Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad forskningspraktik i biologi I

Med avancerad forskningspraktik i biologi kan du utveckla din förmåga att arbeta självständigt och kritiskt på en vetenskaplig frågeställning. Genom att delta i det dagliga arbetet får du en fördjupad förståelse för verksamheten vid en biologisk institution.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

I avancerad forskningspraktik i biologi styr du själv till stor del vad du lär dig, genom att välja handledare och uppgift utifrån ditt egna intresse. Målet är att du ska kunna planera ditt arbete systematiskt utifrån arbetsplanen (se Kursupplägg), självständigt genomföra uppgifterna, och identifiera lösningar till de situationer du möter under praktiken. Du ska även kunna dokumentera ditt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Viktiga förmågor såväl för dina fortsatta studier som framtida arbete.

 • Kursupplägg

  Avancerad forskningspraktik i biologi I genomförs vid en biologisk institution. Det är ditt ansvar att hitta praktikplats och handledare, BIG har ingen förmedling av praktikplatser. För att få ut mest av kursen, är det viktigt att du tänker noga på vad dina personliga mål är med kursen, och vilken forskargrupp som kan hjälpa dig att uppnå dem.

  Innan du börjar forskningspraktiken ska du skriva en arbetsplan, som godkäns av examinatorn. Arbetsplanen är en överenskommelse mellan dig, din handledare och examinatorn, för att försäkra att ditt arbete under praktiken är relevant för kursen. När du skriver arbetsplanen bekantar du dig med arbetsplatsen, handledaren och vad som kommer att förväntas av ditt arbete. Det är därför viktigt att du tar fram planen i samråd med din handledare, medan du skriver planen självständigt.

  Du får en mall för arbetsplanen efter att du fått en plats på kursen och kontaktat examinatorn, och du registreras på kursen när examinatorn godkänt arbetsplanen.

  Undervisning

  Undervisningen under forskningspraktiken sker genom handledning. Under kursen deltar du i det dagliga arbetet i forskargruppen, vilket exempelvis kan inkludera laborationer, fältarbete, dataanalyser, inläsning av litteratur, seminarier och gruppmöten. I kursen ingår också att dokumentera planering, genomförande och reflektioner av arbetet i en loggbok.

  Examination

  Du redovisar forskninspraktiken i form av en loggbok. Det innebär att du skall ägna en stund varje dag under praktikperioden åt att skriva ner vad du har gjort under dagen och reflektera över det. Forskningspraktiken examineras utifrån din loggbok och ett utlåtande från din handledare.

  Examinator

  Kenneth Ekvall
  E-post: kenneth.ekvall@su.se
  Telefon: 08-16 4071
  Möte bokas via e-post

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Avancerad forskningspraktik i biologi 7,5 hp ska motsvara 4,5 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken. Vilka veckor du ska praktisera och vilka arbetstider du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

  Innan du startar din praktik, och gärna innan du har hittat din praktikplats, ska du gå på ett introduktionsmöte. Dessa möten är inte schemalagda. När du blivit antagen kontaktar du examinatorn för att boka en tid.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Forskningspraktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Mer information

  Avancerad forskningspraktik i biologi kan genomföras i en forskargrupp vid Stockholms universitet, eller vid någon annan verksamhet som bedriver forskning inom biologi, exempelvis Karolinska institutet eller en forskningsavdelning vid Naturhistoriska Riksmuseet.

  För praktik som inte har forskning som huvudsaklig verksamhet (exempelvis Naturhistoriska Riksmuseets publika verksamhet) ska du gå en av våra praktikkurser.

  Praktik i biologi 7.5 hp (BL8006)

  Praktik i biologi 15 hp (BL8007)

  Forskningspraktik vid Stockholms universitet kan även göras på grundnivå och har då inget krav på kandidatexamen.

  Forskningspraktik i biologi I (BL5031)

  Om du är osäker på vilken kurs du bör gå så kontakta examinatorn (se Kursupplägg).

  Biologisk forskning vid Stockholms universitet

  Forskning inom biologi vid Stockholms universitet spänner över hela ämnet från ämnen som genomik, växthusgas-producerande baltiska musslor och kostnaden av avancerade hjärnor till naturresurshantering. Så det finns många spännande forskargrupper att välja mellan för din praktikplats.

  Du hittar information om de olika forskargrupperna och deras kontaktuppgifter på institutionernas webbplatser:

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå