Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Partnerval

Kursen fokuserar på hur och varför djur väljer partner, med exempel från insekter till människor. Genom att undersöka partnerval från både ett honligt och hanligt perspektiv förklarar den här kursen varför parningsbeslut formar utvecklingen av djur, påverkar artbildning, och har praktiska överväganden för djuravelsprogram och välfärd.

Några av de mest extrema beteenden vi ser i djurriket centrerar kring parning. För att hitta en partner förflyttar sig djur över världens hav och kontinenter, lägger mycket resurser på ornament och vapen för att locka och slåss för tillgång till partner och använder överdrivna visuella, vokala och kemiska signaler för att få en potentiell partners uppmärksamhet. Men varför gör sig djuren så mycket möda? Denna kurs förklarar hur partnervalet fungerar och utforskar de evolutionära skälen som förklarar varför valet av vem man ska para sig med är ett av de viktigaste besluten ett djur fattar under deras livstid.

Läs mer på kursens engelska sida