Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekosystemtjänstanalys

Denna kurs ger dig färdigheterna att utföra bedömningar av ekosystemtjänster. Under kursen lär du dig om ekosystemtjänster, när och hur man bedömer dem och deras roll i olika policy- och beslutssammanhang.

Denna kurs kommer att introducera begreppet ekosystemtjänster och varför det finns en efterfråga och ett behov av ekosystemtjänstanalys. Mycket av kursen kommer att fokusera på de praktiska stegen för att utföra en ekosystemtjänstbedömning och hur man tolkar resultaten.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.