Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Resiliens i praktiken

Kursen behandlar den teoretiska grunden och praktiska verktyg för att tillämpa resiliens och resiliensanalys. Efter kursen går studenterna därifrån och vill testa kursens metoder och modeller i sin egen verksamhet och har har förståelse för vad resiliens innebär för sammahällsutvecklingen.

Forskningen om social-ekologiska system visar hur våra samhällen är invävda delar i biosfären – det levande skiktet runt planeten. Förändring är en naturlig del av våra liv och hur vi förhåller oss till förändring är nära kopplat till hållbar utveckling. Resiliens kan bidra till att integrera arbetet med olika hållbarhetsmål och stärka anpassningsförmågan inför omvärldsförändringar.

Kursen ger en grundförståelse för resiliens och hur det kan tillämpas. Fokus ligger på tillämpning av resiliens inom hållbar utveckling men är relevant även i andra sammanhang såsom psykologi och kropphälsa. Genom förståelse av komplexa adaptiva system och resiliens får studenten insikt om vad olika förhållningssätt till förändring innebär, och vilka konsekvenser olika förhållningssätt kan ha på hållbar utveckling.

 • Kursupplägg

  Kursen börjar med att presentera teori och koncept för att förstå dagens globala utmaningar som sätter ramen för arbetet inom hållbar utveckling och resiliens som begrepp och som förhållningssätt i en komplex och föränderlig värld. Kursen använder praktiska moment för att stödja studentens förståelse av dessa begrepp men även för att öva metoder som används för att tillämpa resiliens.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och workshops. Lärandet sker på flera nivåer: personligt (individnivå), i grupp och som organisation. De praktiska momenten inom övningar och workshops har en central roll för lärandet av kursens koncept och metoder på dessa olika nivåer.

  Denna kurs har ett flertal moment med obligatorisk närvaro, det gäller alla övningar, grupparbeten, redovisningar och diskussioner. Just samtalen och utbytet med varandra har tidigare studenter uttryckt vara en viktig och uppskattad del av kursen. Enstaka frånvaro-tillfällen kan kompenseras.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar och betygsätts enligt en 2-skalig betygsättning: Godkänt/ Underkänt.

  Examinator

  Louise Hård af Segerstad

  E-mail: louise.hard@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Efter kursen

  Efter kursen kommer du ha en grundförståelse för resiliens och hur det kan tillämpas utifrån ett social-ekologiskt perspektiv. Du kommer kunna tillämpa kursens begrepp och metoder inom ditt eget kunskapsfält och vara motiverad att testa dessa i din egen verksamhet och du har idéer om hur. Ett processmål i kursen är att skapa ett tryggt utrymme för dialog och för att lära av varandra, som ger plats för ett "lärande nätverk" (community of practice) att utvecklas, något som deltagarna kan få nytta av efter kursen.

 • Möt oss

  Kursledaren Louise Hård af Segerstad är en resiliensexpert och kommunikationsstrateg med 20 års erfarenhet av att verka som en brygga mellan forskning och praktiker. Hon har samverkat med företag, kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter kring ekosystemtjänster, livsmedelsförsörjning och resiliens. Bland har hon lett en resiliensanalys med Eskilstuna kommun. Under 2019 höll hon utvecklingsprogrammet "Resiliens i Praktiken" med tre kommuner, en region och ett Leaderområde.

  Lärare på kursen My Sellberg är forskare inom håll­barhetsvetenskap med två huvudspår: tillämpning av resiliens i samhällsplanering och omställning till hållbara livsmedelssystem. Med kompetens i processledning arbetar hon för att brygga över forskning och praktik och skapa samarbeten mellan olika samhällsaktörer.

 • Kontakt

   
  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå