Etologi II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen har en problemorienterad och tematisk uppläggning och ger fördjupade kunskaper i aktuella etologiska frågeställningar. Den anknyter till vår egen forskningsprofil och lyfter fram aktuell internationell forskning; bl.a. deltar internationellt framgångsrika forskare som lärare i ett eller flera teman. Föreläsningar varvas med seminarier runt utvalda texter. Kursen ges september - oktober och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen