Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Metoder i molekylär livsvetenskap

Inom denna kurs kommer du att få lära dig om metoder inom de molekylära livsvetenskaperna, från paleogenomik, till transkriptomik och kryoelektronmikroskopi. Du kommer att utföra en egen labstudie inom jästgenomik.

Denna kurs ges på engelska.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.