Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad forskningspraktik i biologi II

Med avancerad forskningspraktik i biologi kan du utveckla din förmåga att arbeta självständigt och kritiskt på en vetenskaplig frågeställning. Genom att delta i det dagliga arbetet får du en fördjupad förståelse för verksamheten vid en biologisk institution.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Avancerad forskningspraktik i biologi II bygger på de kunskaper och erfarenheter du tillägnat dig i Avancerad forskningspraktik i biologi I. Målet är att du ska bli väl förtrogen med verksamhetten vid institutionen och kunna förklara hur den är organiserad och vilka karriärvägar som finns. Du förväntas också kunna reflektera över arbetsmiljön och verkamhetsmålen. Och inte minst ska du kunna bedöma dina egna styrkor och utvecklingsområden, och hur det påverkar din karriärplanering. Viktiga förmågor såväl för dina fortsatta studier som framtida arbete.

 • Kursupplägg

  Avancerad forskningspraktik i biologi II genomförs vid en biologisk institution. Du väljer själv om du vill göra praktiken i samma forskargrupp som Avancerad forskningspraktik i biologi I eller om du vill vara i en annan forskargrupp. Precis som i första kursen så är det dina intressen och mål som styr valet. Du registreras när arbetsplanen godkänts.

  Undervisning

  Undervisningen under forskningspraktiken sker genom handledning. Under kursen deltar du i det dagliga arbetet i forskargruppen, vilket exempelvis kan inkludera laborationer, fältarbete, dataanalyser, inläsning av litteratur, seminarier och gruppmöten. I kursen ingår också att dokumentera planering, genomförande och reflektioner av arbetet i en loggbok. Precis som för Avancerad forskningspraktik i biologi I.

  Examination

  Avancerad forskningspraktik II examineras genom en posterpresentation, där du visar att du uppfyllt målen i beskrivningen ovan.

  Examinator

  Kenneth Ekvall
  E-post: kenneth.ekvall@su.se
  Telefon: 08-16 4071
  Möte bokas via e-post

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Avancerad forskningspraktik i biologi 7,5 hp ska motsvara 4,5 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken. Vilka veckor du ska praktisera och vilka arbetstider du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

  Innan du startar din praktik, och gärna innan du har hittat din praktikplats, ska du gå på ett introduktionsmöte. Dessa möten är inte schemalagda. När du blivit antagen kontaktar du examinatorn för att boka en tid.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Forskningspraktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå