Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik för biologer III

Avancerade statistiska metoder inom modern biologisk forskning behandlas.

Bland annat linjära modellen med flera oberoende variabler, statistiska modeller med flera nivåer av slumpvariation (upprepade mätningar, blandade modeller), liksom moderna datorintensiva metoder (t.ex. bootstrap, MCMC) och Bayesiansk modellpassning och hypotesprövning. Praktisk tillämpning av metoderna inom biologisk forskning står i fokus.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.

  • Mer information

    Course website

    You can find more information about the course and course material here.