Go to this page on our english site

Examensarbete i biologi

 • 30 hp

Examensarbetet består huvudsakligen av ett eget forskningsförberedande arbete.

Det finns även möjlighet att göra examensarbete på 45/60 hp. Kontakta Institutionen för biologisk grundutbildning eller respektive forskningsinstitution för ytterligare information.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Examinator

  Vem som är examinator beror på vilket område ditt projekt bäst passar.

  Ekologi och biodiversitet

  Niklas Janz
  Peter Hambäck
  Rhonda Snook

  Etologi

  John Fitzpatrick
  Niclas Kolm

  Genetisk och molekylär växtbiologi

  Edouard Pesquet
  Catarina Rydin

  Marinbiologi

  Jonas Gunnarsson
  Michael Tedengren
  Rachel Foster

  Mikrobiologi

  Ulrich Theopold
  Ann-Christine Lindås

  Molekylära livsvetenskaper

  Ulrich Theopold
  Ann-Christine Lindås

  Biodiversitet och systematik

  Catarina Rydin
  Ulf Jondelius


  Linda Laikre
  Heinrich Dircksen

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen