Examensarbete i biologi, 30 hp

Examensarbetet består huvudsakligen av ett eget forskningsförberedande arbete.

Det finns även möjlighet att göra examensarbete på 45/60 hp. Kontakta Institutionen för biologisk grundutbildning eller respektive forskningsinstitution för ytterligare information.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Kursupplägg

Examinator

Vem som är examinator beror på vilket område ditt projekt bäst passar.

Ekologi och biodiversitet

Niklas Janz
Peter Hambäck
Rhonda Snook

Etologi

John Fitzpatrick
Niclas Kolm

Genetisk och molekylär växtbiologi

Edouard Pesquet
Catarina Rydin

Marinbiologi

Jonas Gunnarsson
Michael Tedengren
Rachel Foster

Mikrobiologi

Ulrich Theopold
Ann-Christine Lindås

Molekylära livsvetenskaper

Ulrich Theopold
Ann-Christine Lindås

Biodiversitet och systematik

Catarina Rydin
Ulf Jondelius


Linda Laikre
Heinrich Dircksen

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen