Examensarbete i molekylära livsvetenskaper, 30 hp

Om kursen

Examensarbetet består huvudsakligen av ett eget forskningsförberedande arbete. Inom masterprogrammet finns det möjlighet att genomföra ända upp till tre examensarbeten beroende på omfattning och ämnesområde. Kontakta Institutionen för biologisk grundutbildning eller Institutionen för molekylär biovetenskap, Wennergren institut för ytterligare information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen