Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning - sent i utbildningen

Kursen utgör ett sammanhållet moment om 15 hp, varav 12 hp utgörs av VFU.

Ämnesdidaktiken behandlar förmågan att utifrån gällande styrdokument på nationell och lokal nivå, ämnesdidaktisk forskning och beprövad erfarenhet, organisera förståelseinriktade och intresseväckande lärandesituationer i ämnet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.