Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Museipedagogik I

Studera museernas pedagogiska samhällsroll och lär dig om hur kulturmiljöer kan fungera som pedagogiska arenor. Kursen ges på engelska och helt på distans.

Kursen är en introduktion i pedagogik och dess mål är att du som student tillägnar dig ett språk för museipedagogik - en teoretisk kunskapsbas med praktisk anknytning. Museernas roll som pedagogisk resurs behandlas i förhållande till läro- och bildningsprocesser. Olika perspektiv på pedagogisk museiutveckling diskuteras, såsom tillgänglighet, skola och kulturell mångfald.

Observera att kursen ges på engelska - se den engelska kurssidan.

Course description CH103F Spring 2022 (64 Kb)

 • Kursupplägg

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för information, uppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Det pedagogiska museet, 4,5 hp
   Delkursen behandlar den kulturvetenskapliga bakgrunden till museernas pedagogiska samhällsroll, museet som fysisk och virtuell lärandemiljö samt museipedagogiska metoder. Vikt läggs vid hur museer/kulturmiljöer kan fungera som pedagogiska arenor. Museernas pedagogiska och didaktiska resurser behandlas i förhållande till läro- och bildningsprocesser och skolans/förskolans läroplaner.
  2. Pedagogisk resurs, 3 hp
   Delkursen behandlar hur pedagogiska och didaktiska val skapar förutsättningar för lärande och bildning på museer. Genom ett gestaltande arbete undersöks hur lärande designas för en specifik målgrupp. Olika perspektiv på pedagogisk museiutveckling såsom tillgänglighet, mångfald och värdegrund diskuteras i förhållande till utformad pedagogisk resurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Obligatorisk närvaro på seminarier.

  Observera att kursen ges på engelska.

  Examination

  • Delkurs 1 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
  • Delkurs 2 examineras genom ett individuellt gestaltande arbete samt en skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier CH103F gäller från HT 2021 (129 Kb)

  Examinator

  Anja Kraus

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans utan fysiska sammankomster. Alla Zoom-möten i schemat har obligatorisk närvaro.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Anja Kraus, anja.kraus@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se