Museipedagogik I, 7,5 hp

Kursen är en introduktion i pedagogik och dess mål är att du som student tillägnar dig ett språk för museipedagogik – en teoretisk kunskapsbas med praktisk anknytning. Museernas roll som pedagogisk resurs behandlas i förhållande till läro- och bildningsprocesser. Olika perspektiv på pedagogisk museiutveckling diskuteras, såsom tillgänglighet, skola och kulturell mångfald. ”Träffar” i kursen sker via webbaserad lärplattform.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen