Samhällsorienterande ämnen I, 15 hp

Om utbildningen

För dig som undervisar i åk F-3 och vill få behörighet i SO-ämnena för dessa årskurser. Kursen innehåller grundläggande ämnesteori och didaktik om: närsamhället och hembygden, Sverige och jorden; hur människor förr livnärde sig, arbetade, bodde, klädde sig, umgicks, firade högtider; existentiella frågor, särskilt olika religioner och kulturtraditioner; barnrättskonventionen, demokrati, etnicitets- och internationaliseringsfrågor. Exkursioner och ett ämnesövergripande temaarbete ingår.

Efter avslutad kurs kan du gå vidare till att läsa CH211F Samhällsorienterande ämnen II som tillsammans med CH111F ger behörighet också till åk 4-6.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen