Samhällsorienterande ämnen I, 15 hp

Om utbildningen

För dig som undervisar i åk F-3 och vill få behörighet i SO-ämnena för dessa årskurser. Kursen innehåller grundläggande ämnesteori och didaktik om: närsamhället och hembygden, Sverige och jorden; hur människor förr livnärde sig, arbetade, bodde, klädde sig, umgicks, firade högtider; existentiella frågor, särskilt olika religioner och kulturtraditioner; barnrättskonventionen, demokrati, etnicitets- och internationaliseringsfrågor. Exkursioner och ett ämnesövergripande temaarbete ingår.

Efter avslutad kurs kan du gå vidare till att läsa CH211F Samhällsorienterande ämnen II som tillsammans med CH111F ger behörighet också till åk 4-6.

Om ämnet: Ämnesdidaktik

Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik ansvarar för ämnesdidaktiska kurser inom skolämnena historia, religionskunskap, filosofi och samhällsorienterande ämnen. Ett annat kunskapsområde rör estetiska lärprocesser i bild, drama och musik. Det som utmärker kunskapsbildning och lärande inom dessa traditioner är att de är såväl vetenskapligt baserade som erfarenhetsbaserade.

Våra ämnesdidaktiska kurser behandlar undervisning, kunskapsbildning, lärande och bedömning med fokus på skolämnena i grundskolan och gymnasiet. Kurserna ger dig möjlighet att bredda och/eller fördjupa dina ämnesdidaktiska kunskaper och att utveckla nya verktyg att använda i din dagliga undervisning. Förutom ämnesdidaktik så har vi också kurser som handlar om demokrati- medborgarskaps- och värdefrågor i skolan, kommunikation och konfliktförståelse samt konst- och museipedagogik. Vi vänder oss till dig som är lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildning eller till dig som arbetar med musei- och utställningsverksamhet, livslångt lärande eller annan pedagogisk verksamhet.

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.