Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan

 • 16 hp

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att självständigt leda, organisera och utvärdera undervisning, samt att
värdera olika bedömningsformer och hantera en rättssäker betygssättning. Trepartsamtal ingår i kursen.


I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån gjorda erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan.

VFU-information

 

Information med anledning av coronapandemin

På grund av rådande samhällsläge har Stockholms universitet upprättat generella riktlinjer om vad som gäller för lärarprogrammens VFU-kurser. Riktlinjerna tar hänsyn till ansvariga myndigheters rekommendationer.

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå, men det kan finnas flera skäl till att du inte kan fullfölja din verksamhetsförlagda utbildning som det var tänkt. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa mer om vad som gäller:

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portfölj

  Undervisning

  Undervisningen består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt trepartssamtal och slutseminarium som organiseras av Stockholms universitet.


  Obligatorisk närvaro krävs för deltagande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), slutseminarium samt trepartssamtal.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Hösttermin 2020:

  Cecilia Eskilsson, Gunilla Granath Zillén, Frederik Wallenstein, Per-Arne Karlsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

  Kursen ges mellan 2020-10-12 - 2020-12-16.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvariga: cecilia.eskilsson@hsd.su.se (religion, samhällskunskap, geografi) och per-arne.karlsson@hsd.su.se (historia)