Go to this page on our english site

Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn

  • 7,5 hp

Sommarkursen Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn ger en orientering om tvåspråkig utveckling hos barn. Under kursen diskuteras likheter och skillnader mellan enspråkig och tvåspråkig utveckling.

Vidare berörs frågor rörande kopplingen mellan tvåspråkig utveckling och kognition, samt språkbyte, språkbevarande och språkförlust. 

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen