Språkinlärning och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling under olika betingelser, med utgångspunkt i såväl ett kognitivt som ett sociokulturellt perspektiv. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas liksom modersmålets roll samt sociala och individuella skillnader. Vidare diskuteras språkanvändningsmönster och språkkontakt liksom förekomsten av olika språkliga varieteter och attityder till språk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen