Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkinlärning och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv

  • 7,5 hp

Kursen behandlar andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling under olika betingelser, med utgångspunkt i såväl ett kognitivt som ett sociokulturellt perspektiv. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas liksom modersmålets roll samt sociala och individuella skillnader.

Vidare diskuteras språkanvändningsmönster och språkkontakt liksom förekomsten av olika språkliga varieteter och attityder till språk.

Kursen ges både inom Kandidatprogram i språk och som fristående kurs. Värdinstitution för programmet: Romanska och klassiska institutionen.