Tvåspråkighet i samhället, 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser aspekter av två- och flerspråkighet i samhällsperspektiv. Särskilt behandlas språkattityder, språkideologier, språkpolitik och språkplanering i olika samhällstyper och epoker, relationen mellan majoritets- och minoritetsspråk samt status och användningsdomäner hos språk. Dessutom diskuteras mellankulturell kommunikation i olika sfärer i samhället, särskilt i arbetslivet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen