Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om två- och flerspråkighet på individnivå ur ett psyko- och neurolingvistiskt samt kognitivt perspektiv. Här behandlas modeller för tvåspråkigas språklagring och språkprocessning, och dessa studeras mot bakgrund av fenomen som t ex andraspråksinlärning, språkförlust (attrition), inlärningsålder, mognadsbegränsningar och kritisk(a) period(er), samt individuella faktorer som språkbegåvning och motivation. Kognition och tvåspråkighet behandlas med avseende på förhållandet mellan språk och tanke, konceptuell transfer, samt allmänna kognitiva färdigheter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen