Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen

  • 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om tvåspråkighetsforskningens huvudfrågor, metoder och resultat och syftar särskilt till att ge de studerande fördjupade kunskaper om teori och metod samt insikter i ett vetenskapligt arbetssätt inom ämnesområdet.

Två- och flerspråkighet behandlas ur samhälleliga, individuella och rent språkliga perspektiv, utifrån vilka forskningens huvudfrågor, forskningsmetoder och resultat diskuteras.