Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen

Kursen ger kunskaper om tvåspråkighetsforskningens huvudfrågor, metoder och resultat och syftar särskilt till att ge fördjupade kunskaper om teori och metod samt insikter i ett vetenskapligt arbetssätt inom ämnesområdet.

Två- och flerspråkighet behandlas ur samhälleliga, individuella och rent språkliga perspektiv, utifrån vilka forskningens huvudfrågor, forskningsmetoder och resultat diskuteras.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Methods in Research on Bilingualism - an Overview