Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper om tvåspråkighetsforskningens huvudfrågor, metoder och resultat. Kursen syftar särskilt till att ge de studerande fördjupade kunskaper om teori och metod samt insikter i ett vetenskapligt arbetssätt inom ämnesområdet. Två- och flerspråkighet behandlas ur samhälleliga, individuella och rent språkliga perspektiv, utifrån vilka forskningens huvudfrågor, forskningsmetoder och resultat diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen