Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tvåspråkighet - masterkurs

I den här kursen utvecklar du fördjupad kunskap och insikt i teori och metod inom någon deldisciplin inom tvåspråkighetsområdet, samt förvärvar förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Master's Thesis in Bilingualism