Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Teori och metod i andraspråksforskning - kurs inom ULV-projektet

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i andraspråksforskningens bredd och komplexitet, med särskilt fokus på vetenskapsmetodologiska perspektiv. Även relaterade områden inom generell tvåspråkighetsforskning belyses. Dessutom diskuteras skillnader mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga framställningar samt utredningsarbeten inom området.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande hemtentamen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod CTS311): CTS311 Teori och metod i andraspråksforskning.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod CTS311): CTS311 Teori och metod i andraspråksforskning.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)