Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kurs inom ULV-projektet

Kursen ger fördjupning inom en del av flerspråkighetsområdet. Varje termin ges en eller flera kurser med inriktning antingen på kognitiva, samhälleliga eller inlärningsaspekter av två- och flerspråkighet. Vårterminen 2021 ger vi fördjupningskursen Den tvåspråkiga individen.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på vilken fördjupningskurs som ges respektive termin. Se mer info om examinationsformerna för respektive fördjupningskurs nedan.

  • Andraspråksforskning, 7,5 hp:
   Campus: Examination sker genom muntliga referat och deltagande i diskussion av dessa, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en avslutande hemtentamen.
   Distans: Examination sker genom deltagande i nätbaserade diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en avslutande hemtentamen.
  • Den tvåspråkiga individen, 7,5 hp:
   Kursen examineras genom hemtentamen.
  • Sociolingvistik forskning om flerspråkighet, 7,5 hp:
   Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt hemtentamen.

  Examinator

  Emanuel Bylund Spångberg

 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »