Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kurs inom ULV-projektet

Kursen ger fördjupning inom en del av flerspråkighetsområdet. Varje termin ges en eller flera kurser med inriktning antingen på kognitiva, samhälleliga eller inlärningsaspekter av två- och flerspråkighet. Vårterminen 2021 ger vi fördjupningskursen Den tvåspråkiga individen.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på vilken fördjupningskurs som ges respektive termin. Se mer info om examinationsformerna för respektive fördjupningskurs nedan.

  • Andraspråksforskning, 7,5 hp:
   Campus: Examination sker genom muntliga referat och deltagande i diskussion av dessa, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en avslutande hemtentamen.
   Distans: Examination sker genom deltagande i nätbaserade diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en avslutande hemtentamen.
  • Den tvåspråkiga individen, 7,5 hp:
   Kursen examineras genom hemtentamen.
  • Sociolingvistik forskning om flerspråkighet, 7,5 hp:
   Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt hemtentamen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod CTS312): CTS312 Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod CTS312): CTS312 Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)