Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

Detta är kurs 3 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksutveckling.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Kursen är sökbar som fristående kurs på sommarterminer.

Om du vill läsa kursen Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling på en höst- eller vårtermin så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk I.

Kurspaket Svenska som andraspråk I »