SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling, med utgångspunkt i till exempel kognitiva, interaktionella och tvärspråkliga perspektiv. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas liksom modersmålets roll samt sociala och individuella skillnader. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksutveckling

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen