Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

  • 7,5 hp

Detta är kurs 3 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksutveckling.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Kursen är sökbar som fristående kurs på sommarterminer.

Om du vill läsa kursen Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling på en höst- eller vårtermin så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk I.

Kurspaket Svenska som andraspråk I »

Välkommen till din sommarkurs 2020!

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig. Webbregistreringen är öppen 11-24 maj.

  1. Aktivera ditt universitetskonto: Aktivera universitetskonto
  2. Registrera dig i Ladok under Aktuell utbildning: Ladok för studenter

När du är registrerad får du tillgång till din kurssida i lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.