Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

Detta är kurs 3 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksutveckling.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Kursen är sökbar som fristående kurs på sommarterminer.

Om du vill läsa kursen Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling på en höst- eller vårtermin så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk I.

Kurspaket Svenska som andraspråk I »

Information till antagna på sommarkursen 2022

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig.
Webbregistreringen är öppen 16-22 maj.

1. Aktivera ditt universitetskonto

2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du har registrerat dig får du tillgång till din kursplats i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto:

Logga in i Athena