Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet

Kursen ger fördjupning inom en del av flerspråkighetsområdet. Varje termin ges en eller flera kurser med inriktning antingen på kognitiva, samhälleliga eller inlärningsaspekter av två- och flerspråkighet. Vårterminen 2021 ger vi fördjupningskursen Den tvåspråkiga individen.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkiget »

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på vilken fördjupningskurs som ges respektive termin. Se mer info om examinationsformerna för respektive fördjupningskurs nedan.

  • Andraspråksforskning, 7,5 hp:
   Campus: Examination sker genom muntliga referat och deltagande i diskussion av dessa, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en avslutande hemtentamen.
   Distans: Examination sker genom deltagande i nätbaserade diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en avslutande hemtentamen.
  • Den tvåspråkiga individen, 7,5 hp:
   Kursen examineras genom hemtentamen.
  • Sociolingvistik forskning om flerspråkighet, 7,5 hp:
   Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt hemtentamen.

  Betygskriterier CTS302 (157 Kb)

  Examinator

  Emanuel Bylund Spångberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-21 CTS302 halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan publiceras här senast en månad före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »