Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kandidatkurs

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet. Inom denna inriktning finns till exempel möjlighet att studera olika aspekter av inlärning av ett andraspråk, och att anlägga ett psykolingvistiskt eller samhälleligt perspektiv på svenska som andraspråk.

Examensarbetet omfattar planering, genomförande och rapportering samt respondering av det egna arbetet och opposition på ett annat uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kandidatkurs så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkiget »

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två-tre obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • skriftligt examensarbete
  • muntligt försvar av det egna examensarbetet (respondering)
  • muntlig granskning av annan students examensarbete (opposition)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Betygskriterier CTS303 (65 Kb)

  Examinator

  Jaana Kolu

  Goran Maljan

  Julia Backelin Forsberg

  Linus Salö

  Maria Rydell

  Niclas Abrahamsson

  Susan Sayehli

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-20 CTS303 halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »