Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Teori och metod i andraspråksforskning

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i andraspråksforskningens bredd och komplexitet, med särskilt fokus på vetenskapsmetodologiska perspektiv. Även relaterade områden inom generell tvåspråkighetsforskning belyses. Dessutom diskuteras skillnader mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga framställningar samt utredningsarbeten inom området.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande hemtentamen.

  Examinator

  Nathan Young

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-21 CTS301 halvfart distans

 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »