Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet, kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet svenska som andraspråk med fokus på forskning om andraspråksinlärning och andra aspekter av flerspråkighet. Kursen ger även fördjupad förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt. Kurspaketet består av en kurs i teori och metod, 7,5 hp, en fördjupningskurs, 7,5 hp, och ett självständigt arbete, 15 hp. För information om vilka kurser som är valbara vid kurstillfället, se Centrum för tvåspråkighetsforsknings hemsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen