Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Algoritmer och komplexitet

  • 7,5 hp

Du lär dig utveckla, implementera och analysera algoritmer avseende korrekthet och effektivitet; definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet, oavgörbarhet, m m, för att kunna identifiera/angripa orealistiskt resurskrävande/olösliga problem samt konstruera program som effektivt utnyttjar tid/minne.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.