Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp

Om kursen

Du lär dig utveckla, implementera och analysera algoritmer avseende korrekthet och effektivitet; definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet, oavgörbarhet, m m, för att kunna identifiera/angripa orealistiskt resurskrävande/olösliga problem samt konstruera program som effektivt utnyttjar tid/minne.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen