Kommunikation för dataloger, 7,5 hp

Om kursen

Du lär dig bibliotekskunskap (sökning i databaser och referenssystem) och får kontinuerlig övning i design, konstruktion och konkret utformning av vetenskapliga gestaltningsformer, samt att tillämpa typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument och får kännedom om tumregler för illustrationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen